Betanzos

España

15300

A permacultura é a filosofía de traballar con, e non en contra da natureza, de observación prolongada e reflexiva, en lugar de labores prolongados e

inconscientes, de entender ás plantas e os animais en todas as súas funcións, en lugar de tratar ás áreas como sistemas monoprodutivos.


Tendo en conta sempre unhos principios de actuación.