Betanzos

España

15300

  As persianas enrrollables son un sistema moi estendido en España e, como adoita ocorrer en moitas outras eleccións do ser humano, trátanse máis dun costume que dunha verdadeira elección racional e consciente.

  Nunca te preguntache se realmente son necesarias?

  As persianas enténdense como absolutamente necesarias cando realmente non o son?... e se non que llo pregunten aos millóns de centroeuropeos que viven sen elas.

  O problema é que aquí se trata dun costume, e os costumes son moi difíciles de cambiar?

  Pero non imos a demonizar as persianas. É certo que hai casos en que cumpren unha verdadeira función e ofrécennos unhas vantaxes que compensan os inconvintes.

  Todo consiste en analizar cada caso e optar pola opción máis favorable. Así que imos analizar as vantaxes e inconvintes deste elemento construtivo da forma máis obxectiva posible para que poidas valorar se de verdade son a mellor opción para cada caso.

  Persianas: vantaxes e inconvintes

     Tres vantaxes

  Empecemos polas vantaxes deste sistema construtivo

  1. Son un excelente sistema de control lumínico, que permite conseguir unha escuridade total durante a noite, e case total durante o día, o cal favorece o descanso. Só a colocación de cortinas tipo foscurit (tecido totalmente opaco que se usa principalmente para non deixar pasar a luz a unha estancia chamado tamén oscurante. Ademais, ten a característica de que aisla da temperatura exterior, minimizando o paso do frío no inverno e da calor no verán. Existen dous tipos de foscurit oscurante, o de PVC, que é o máis usado por ser un tecido moi efectivo á vez que económico, e o foscurit de tea tamén chamado oscurante black out é un tecido máis sofisticado xa que é de tea e telo dispoñible en practicamente calquera cor. Ademais é un tecido que non trae nin dereito nin revés, é exactamente igual polas dúas caras e ten as mesmas características de opacidade e antitérmicas que o clásico de PVC, mesmo en moitos sitios úsase ademais como illante acústico pois ten certas caracterísiticas. O black out admite lavado en lavadora) ben colocadas consegue o mesmo efecto de escuridade total que as persianas.

  2. Serven de protección solar ao evitar a entrada de radiación solar non desexada, sempre que sexan ben utilizadas e colóquense en xanelas expostas ao sol situadas a Leste, Sur ou Oeste, xa que a norte ou en lugares sombreados non é necesaria dita protección. Iso si, o seu comportamento non é tan bo como o do toldo ou o de voladizos ben deseñados, xa que a calor acumúlase entre a persiana e a xanela. 
  3. Determinados tipos de persianas, como as de seguridade autobloqueantes, melloran a seguridade da vivenda. Con todo, para que sexan útiles han de estar totalmente pechadas, non son infalibles e só teñen sentido nas plantas accesibles, xa que en plantas altas a intrusión non é posible.
  Tres son as vantaxes que podemos enumerar, non sendo ademais ningunha delas unha prestación que só podamos conseguir coa utilización de persianas.

  Imos agora a ver os inconvintes?

     Cinco inconvintes

  1. O principal inconveniente da incorporación de persianas a un edificio é sen dúbida que son un punto débil da envolvente térmica, é dicir son o que se coñece como ponte térmica?. O caixón da xanela está cheo de aire a temperatura exterior, e convértese sempre nunha das pontes térmicas máis importantes dunha vivenda, o que se traduce nunha perda de enerxía continua da eficiencia enerxética.

   termografajpg

  2. O caixón da persiana, non é estanco (aínda que hai algúns mellores que outros), o que supón unha constante entrada de aire e de ruído coa consecuente perda de confort e eficiencia, con correntes indeseadas e ruídos molestos do exterior.

  3. As persianas, pola súa configuración son unha zona de difícil limpeza (tanto o caixón como os orificios da propia persiana) e por iso un punto de acumulación de sucidade na vivenda. 

  4. Non só facilitan a entrada de ruído exterior senón que son unha fonte de ruído en se mesmas, tanto no día a día, ao abrilas e pechalas,como nos días de vento. 

  5. É habitual atopar persianas que cos anos enrolan mal, atáscanse ou simplemente non soben máis aló dun punto. Por tanto, necesitan un mantemento mínimo, que aínda que non é importante, si é existente.

  É por iso que adoitamos recomendar evitar as persianas e abrir a mente en busca de solucións alternativas que resolvan problemas sen afectar dunha maneira tan determinandeterminante ao confort acústico e térmico do interior, á eficiencia enerxética do edificio e, á fin e ao cabo, ao noso peto.

  Toldos, contraventanas, cortinas foscurit, persianas alacantinas, ... son algunhas desas solucións?

  Utilizádeas só en determinadas orientacións, en concreto nas fachadas Sur, Leste e Oeste, unha persiana a NORTE non ten ningún sentido.

  Optade polas monobloc ou polos sistemas de caixa illada, para minimizar as pontes térmicas ... que non evitalos.

  Se a economía permítevolo, optade polas que ademais de enrrollables sexan de lamas orientables, xa que son máis útiles como control solar e lumínico e máis fáciles de limpar.

  Facede un esforzo para conseguir prescindir delas!