Betanzos

España

15300

A cortiza aglomerada é un produto natural, que se produce a partir da expansión dos gránulos de cortiza, con vapor de auga, e en cuxa produción non hai axentes sintéticos implicados.


Durante o seu período de utilización, este produto non sofre ningún cambio nas súas propiedades, xa sexa mecánico ou físico, e é estable dimensionalmente.

A produción a partir de materia prima renovable, sen uso de axentes sintéticos, así como a capacidade para ser reciclado para outros fins, fan que este sexa un produto respectuoso co medio ambiente e ecolóxico.

O resultado final é un material natural ideal para o illamento térmico e acústico.

APLICACIÓNS

Debido ás súas notables propiedades, este produto preséntase como un excelente illante térmico, acústico, e vibracional, e é ideal para as seguintes aplicacións:

Illamento acústico.

Paredes illantes térmicas e acústicas.

Illamento térmico e acústico de fachadas.

Illamento térmico e acústico de teitos (plano ou inclinado).

Illamento térmico de cámaras frigoríficas.

Illamento vibracional.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade: dende 105 ata 130 Kgs/m3

Resistencia a tracción: 0,094 N/mm2

Resistencia a compresión: 0,200 N/mm2

Coeficiente de condutividade térmica: 0,036 a 0,039 W/mk

Absorción acústica: (por 500Hz): 0,33

Permeabilidade o vapor: 0,017 a 0,003 g/mh/mm

Tensión de ruptura: de 1,4 a 2,0 Kgs/m2

Difusión térmica: 1,4 x 10-7 / 1,9 x 10-7 m2/s

Temperaturas de uso: de -180ºC a 140ºC

Clase de resistencia ao lume: E

Clasificación o lume (Sistema SITE): B-s1, d0

Dimensións: 1000×500 mm

Espesor: de 10 a 300 mm

Elevada elasticidade

Dimensionalmente estable

Longa duración

DATOS ILLAMENTO TÉRMICO

Espesor     R (m2K/W)      U (W/m2K)

10 mm                       0,25                       4,000

20 mm                       0,50                       2,000

30 mm                       0,75                       1,333

40 mm                       1,00                       1,000

50 mm                       1,25                       0,800

60 mm                       1,50                       0,667

70 mm                       1,75                       0,571

80 mm                       2,00                       0,500

90 mm                       2,25                       0,444

100 mm                     2,50                       0,400

BENEFICIOS AMBIENTAIS

A utilización de sistemas de illamento natural como a cortiza ou aglomerado negro son ideais para un illamento térmico permitindo un aforro enerxético destacable beneficiando o medioambiente, ademais dun illamento acústico.