Betanzos

España

15300

A eficiencia enerxética é unha práctica que ten como obxecto reducir o consumo de enerxía. A eficiencia enerxética é o uso eficiente da enerxía, desta maneira optimizar os procesos produtivos e o emprego da enerxía utilizando o mesmo ou menos para producir máis bens e servizos.

Dito doutra maneira, producir máis con menos enerxía. Non se trata de aforrar luz, senón de iluminar mellor consumindo menos electricidade, por exemplo.