Betanzos

España

15300

Regras básicas da construción natural

Estas regras son unha listaxe proposta e recollidas da man de Andrés Martinez.


En relación cos materiais de construción:

 • Materiais naturais e non adulterados.
 • Materiais inodoros ou de cheiro agradable que non emitan sustancias tóxicas.
 • Materiais de baixa radioactividade.
 • Protección acústica e antivibratoria orientada ás persoas.

En relación co ambiente interior:

 • Regulación natural da humidade atmosférica interior mediante o uso de materiais higroscópicos.
 • Minimización e disipación rápida da humidade da obra nova.
 • Proporción equilibrada de illamento térmico e acumulación de calor.
 • Temperaturas óptimas das superficies e do aire ambiente.
 • Boa calidade do aire ambiente grazas a unha renovación natural.
 • Calor radiante para a calefacción.
 • Alteración mínima da contorna da radiación natural.
 • Ausencia de campos electromagnéticos e ondas de radio en expansión.
 • Redución da presenza de fungos, bacterias, po e alérxenos.

En relación co medio ambiente, enerxía e auga:

 • Minimización do consumo de enerxía aproveitando ao máximo fontes de enerxía renovables.
 • Materiais de construción procedentes, preferiblemente, da rexión e que non favorezan a explotación abusiva de materias primas escasas ou perigosas.
 • Prevención de problemas para o medio ambiente.
 • Calidade óptima posible da auga potable.

En relación co terreo:

 • Ausencia de pertubacións naturais e artificiais no terreo.
 • Vivendas afastadas de fontes de emisións contaminantes e ruídos.
 • Método de construción descentralizado e flexible en espazos axardinados.
 • Vivenda e contorna residencial, moi relacionados coa natureza, dignos e compatibles coa vida familiar.
 • Ausencia de secuelas sociais negativas.


A aposta da construción natural por construír coa vida é firme e responde o impulso que, unha vez sentido, xa non é posible reprimir.


Chegou a hora de CONSTRUÍR FOGARES CHEOS DE SAÚDE.